RAPORT DE ACTIVITATE
al
Asociatiei Române a Cercetãtorilor Francofoni în Stiinte Umane
(ARCHES)
pentru perioada martie 2003-martie 2004

prezentat de Vlad ALEXANDRESCU

Presedinte ARCHES

la Adunarea Generalã a ARCHES, Bucuresti, 20 martie 2004

 

Asociatia numãrã în prezent 41 de membri.

De la ultima sa adunare generalã, în martie 2003, ARCHES a organizat si desfãsurat mai multe actiuni, dupã cum urmeazã:

 1. Scoala de varã internationalã în filosofie si istoria ideilor de la Macea, 30 august -14 septembrie 2003. La aceastã scoalã, organizatã în parteneriat cu Centrul « Fundamentele modernitãtii Europene » al Universitãtii din Bucuresti si cu Universitatea de Vest « Vasile Goldis » din Arad, a cãrei temã de lucru a fost "Ames, horloges, atomes et forces : modèles alternatifs de l’individu dans la pensée moderne", au participat 8 profesori invitati, dintre care unul din Franta si unul din Statele Unite, 14 tineri cercetãtori si doctoranzi , dintre care unul din Franta, unul din Italia, unul din Germania si 11 români, precum si 11 masteranzi si studenti. Lucrãrile scolii de varã au cuprins trei tipuri de activitãti: cursuri, reading-group-uri, ateliere de cercetare. Cursurile au constat în expuneri magistrale, prezentate de profesori de mare anvergurã intelectualã, si au semnalat auditorilor directii noi de cercetare si interpretãri noi. Reading-group-urile au asociat cîte doi specialisti care au propus o dezbatere pe aceeasi temã din unghiuri de vedere complementare, asigurînd scolii o perspectivã interdisciplinarã. Atelierele de cercetare au fost o ocazie acordatã participantilor de a-si prezenta proiecte de cercetare proprii, avînd ca moderator pe cîte unul dintre profesorii prezenti. Lucrãrile scolii de varã vor fi publicate într-un volum colectiv în cursul acestui an. Un raport amãnuntit despre aceastã Scoalã de varã a fost publicat în tomul 5 al revistei ARCHES, si este disponibil si pe site-ul asociatiei, sub rubrica ARCHives.
 2. ARCHES a participat în calitate de partener în cadrul unei retele francofone la cîteva actiuni stiintifice:
  • Seminarul « Le témoin dans le texte : entre histoire et biographie », desfãsurat la Zagreb, între 21 si 25 aprilie 2003, organizat de Mirna CANIVEZ (Université de Lille 3) si Andrea ZLATAR (Filozofski Fakultet, Zagreb), în cadrul retelei « Europe centrale et du sud-est » de cooperare francofonã în stiinte umane si sociale, o structurã modularã care s-a dezvoltat, constituind o retea de cercetare si de formare în cercetare în stiinte umane si sociale. Reteaua, denumitã într-un moment ulterior, « OFFRES » cuprinde acum corespondenti din mai multe tãri ale UE si din tãri din europa Centralã si Orientalã cum ar fi comprend: Albania, Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Grecia, Ungaria, Macedonia, Moldova, Republica Cehã, România, Slovacia, Slovenia, fosta Iugoslavie (Kosovo, Muntenegru, Serbia).
  • Seminarul regional "Vie, pouvoir et souveraineté" desfãsurat la Cluj, 8-11 mai 2003, organizat de ARCHES în colaborare cu Departamentul de Filosofie al Universitãtii « Babes-Bolyai » din Cluj, care s-a înscris, în cadrul aceleiasi retele, ca activitate pregãtitoare a Universitãtii de varã de la Nice
  • Universitatea de varã 7-17 iulie 2003 la Nice, organizatã, în cadrul aceleiasi retele, de Universitatea de la Nice-Sophia Antipolis, Centre de Recherche et d'Histoire des Idées în partenariat cu Universitatea Charles de Gaulle-Lille III, Centre Eric Weil, coordonatã de Paul-Antoine Miquel. Un raport detaliat al acestuia din urmã este disponibil pe site-ul ARCHES.
 3. În parteneriat cu Centrul de Istorie a Religiilor al Universitãtii din Bucuresti, organizat de Eugen Ciurtin si Mihaela Timus, ARCHES a gãzduit la 24 aprilie 2003 o conferintã a Profesorului Jean Kellens de la Collège de France, cu titlul : Francophonie et études asiatiques.
 4. o întîlnire de informare a ARCHES a avut loc la Predeal la 5-7 decembrie. In urma acestei întilniri am redactat si difuzat Buletinul de legãturã nr. 33
 5. Douã expozitii

  Însusindu-ne unele sugestii fãcute asociatiei în trecut de cãtre un reprezentant al Serviciului de Actiune si Cooperare Culturalã, ne-am hotãrît sã avem si douã activitãti cu vizibilitate centralã maximã. De aceea am rugat-o pe Aurelia MOCANU sã se gîndeascã la proiectul a douã expozitii pe care Asociatia sã le poatã organiza la Institutul Francez din Bucuresti. Prima dintre ele, o expozitie de artã decorativã conceputã ca un omagiu decoratorului Raoul Dufy, a fost vernisatã la 12 decembrie 2003, în prezenta Ambasadorului Frantei, Excelenta Sa dl. Philippe ETIENNE, a Directorului Institutului Francez din Bucuresti, dl. Jean-Marc COLOMBANI, a Atasatului cultural, dl. Patrice PETEUIL. Conceputã de Aurelia MOCANU, expozitia a fost efectiv realizatã de douã grupe de studenti la Universitatea de Arte din Bucuresti. Expozitia a beneficiat, pentru una din locatii, de sprijinul Institutului Francez, care a oferit si un cocktail la vernisaj.

  A doua expozitie este cea care se deschide astãzi, tot în prezenta Ambasadorului Frantei, are la bazã o idee a mea, pe care Aurelia MOCANU, cu fantezia si hãrnicia ei, a îmbogãtit-o considerabil. Obtinînd parteneriatul revistei Igloo, reprezentatã în primul rînd de fotograful George VASILACHE dar si de Oana TÃNASE, care si-a asumat rolul de comisar al expozitiei, am izbutit sã dãm o idee despre locul arhitecturii franceze în peisajul urban al Bucurestiului Belle Epoque, atît în ceea ce priveste vile, palate, imobile de lux, cît si a unor alte elemente ale urbanismului bucurestean, cum ar fi grãdini, statui, fîntîni. Expozitia a beneficiat de parteneriatul media al revistei Igloo, dar si de un sprijin financiar al Institutului Francez din Bucuresti, care a finantat developarea, mãrirea si încadrarea fotografiilor, precum si cocktail-ul prevãzut pentru vernisaj.

 6. Reînnoirea site-ului Asociatiei (www.arches.ro)

  O prioritate care a fost enuntatã la adunarea generalã precedentã, ea s-a fãcut în mai multe etape. Dupã alegerile de anul trecut, am fãcut imediat un mailing cãtre toti membrii asociatiei în care i-am rugat sã-mi trimitã un CV actualizat. Am primit astfel cca 6 CV-uri noi, care au fost puse on.line prin grija administratorului nostru de sistem, Mihai MAGA. Am reluat aceastã campanie cu cca o lunã în urmã si am mai primit cca 10 CV-uri, dintre care cea mai mare parte se aflã deja pe site. O altã preocupare a fost de a face astfel încît arhiva de Buletine de legãturã a Asociatiei sã fie disponibilã tuturor. Buletinele, redactate de fiecare datã de cîte un membru ARCHES si scrise de obicei într-un stil alert, nu lipsit de humor, aduc informatii pretioase despre activitãtile noastre din trectu, semãnînd foarte mult cu o cronicã a unei familii mai largi, scrisã au jour le jour. Am regãsit cca jumãtate din Buletinele redactate, în format doc, în calculatorul meu, ceea ce a facilitat publicarea lor pe site, cãci nu ocupã multã memorie. În ciuda apelurilor mele repetate cãtre unii membri ai Asociatiei, se pare cã cele pe care nu le aveam nu fuseserã pãstrate nici de cãtre acestia pe calculatoarele lor, din diferite motive, unele dintre ele neplãcute. Atunci, am mai fãcut o cãutare, dar de data aceasta a arhivei pe hîrtie, gãsind în dosarele mele Buletine tipãrite, pe care le-am scanat si transformat în format pdf. Aceste documente ocupã mai multã memorie, însã au avantajul cã existã. Nici în aceastã operatiune nu am avut mai mult noroc pe lîngã cei pe care i-am întrebat, astfel încît la ora actualã, dintre cele 33 de buletine care au fost redactate în cursul vietii Asociatiei (Buletinul 7 este fantomatic, cãci de la 6 s-a trecut direct la 8), lipsesc de pe site : nr. 2 din 21.02 1997, nr. 4 din 18.04.1997, nr. 16 din 29.05.1998, nr. 17 din iunie 1998, nr. 22 din 23.04.1999, nr. 24 din 25.06.1999, asadar 6 buletine. Cei care le detin într.o formã sau alta sunt rugati sã se semnaleze. Ciprian MIHALI s-a ocupat si el de reînnoirea site-ului, astfel încît, de la 25 februarie, site-ul are un alt fundal iar informatia este mai bine structuratã.

 7. Pregãtirea numerelor 5 si 6 al revistei ARCHES,

  Numarul 5, de care m-am ocupat si pentru care am lansat în Asociatie un apel la contributii la 31 octombrie 2003, avînd drept temã Modele concurente ale individului în gîndirea modernã a apãrut acum cîteva zile. Numãrul reuneste strãdaniile stiintifice a sase membri ARCHES si a încã sapte colaboratori, dintre care trei sunt colaboratori mai vechi ai Asociatiei, în jurul unui numãr care priveste o temã comunã din puncte de vedere disciplinare diferite (istoria ideilor, filosofie, istoria literaturii, istoria artei).

  El a fost deja pus si pe site, astfel încît asociatia a ajuns în mãsurã sã aibã în acelasi timp o publicatie pe hîrtie si una electronicã. As dori sã mentionez aici concursul special al Danei FLOREAN, redactor-sef al revistei, care a îndeplinit, pe lîngã Biblioteca Nationalã a României, formalitãtile pentru obtinerea codului ISSN al revistei (a obtinut chiar douã coduri diferite, unul pentru publicatia tipãritã si unul pentru cea electronicã, ce a fost publicat pe site), ceea ce ne-a adus si prezenta numelui revistei în Catalogul international al publicatiilor periodice de la Paris.

  In legãturã cu revista se cuvine amintit si efortul la care ne-am angajat, Dana si cu mine, de a întreprinde procedurile de acreditare CNCSIS ale revistei, absolut necesare pentru a obtine validarea oficialã a articolelor publicate, în cadrul diferitelor forme de concursuri în care autorii sunt sau vor fi angajati (de la avansarea pe posturi superioare, la competitiile de granturi sau proiecte). Imediat dupã adunarea generalã de anul trecut, Dana FLOREAN a depus la CNCSIS dosarul de acreditare, dar comisia anualã se întrunise deja. Acum procedura de acreditare a început si este în curs. Între timp, profitînd si de reducerea TVA pentru publicatiile periodice, am obtinut codul ISSN necesar acreditãrii ca periodic si am schimbat subtitlul revistei, care se numeste începînd cu numarul 5 : ARCHES. Revue internationale des sciences humaines, un subtitlu care a fost sugerat la o adunare anterioarã. De asemenea am introdus, conform deciziei membrilor ARCHES prezenti la întîlnirea de la Predeal din 6-7 decembrie 2003, un Consiliu Stiintific în care sunt de drept membri toti membrii ARCHES cu titlul de doctor. Introducerea acestui Consiliu vizeazã introducerea procedurii de peer-review, necesarã pentru acreditarea revistei conform standardelor internationale.

  Numãrul 6 al revistei este în pregãtire si este sub îngrijirea lui Octavian GROZA. El are ca titlu : Proximité, Cohésion, Communauté, si aici ar trebui sã aparã articolele a cinci membri ARCHES si a sapte colaboratori. Mentionez cã numarul 6 va fi tot pe 2003, întrucît revista s-a angajat la o periodicitate de douã numere pe an, ceea ce a fost mentionat în formalitãtile de identificare a revistei.

OBSERVATII DESPRE FINANTAREA ASOCIATIEI

Asociatia ARCHES nu are alte venituri proprii în afara cotizatiilor membrilor sãi. În 2003 au intrat astfel în conturile asociatiei 7.200.000 lei. O situatie cu stadiul plãtii cotizatiilor se aflã la Rodica Pop, trezoriera Asociatiei.

În acest an sursele de venit ale Asociatiei au fost Conventia încheiatã cu SCAC, prin care am obtinut finantãri mai cu seamã indirecte (dintre care mentionez prezenta a doi profesori francezi, cãrti pentru Asociatie) si finantarea directã a unei pãrti din pretul de cost al publicãrii revistei ARCHES.

Pentru Scoala de varã de la Macea, cu ajutorul lui Ciprian TUDOR, am obtinut o sponsorizare a Companiei Connex de 5200 de dolari.

Pentru seminarul de la Cluj din luna mai, au intrat în conturile asociatiei 1.700 Euro. Pentru publicarea a patru numere din revistã, începînd cu numarul 5, precum si pentru întretinerea site-ului web, au intrat din programul COCOP în cont 6.300 Euro.

DIRECTII DE DEZVOLTARE A ASOCIATIEI

Asociatia, creatã în 1997, pentru scopul general al promovãrii studiilor, cercetãrilor si formãrii în domeniul stiintelor umane, al dezvoltãrii francofoniei în România si al sprijinului moral, intelectual si logistic al membrilor ei în activitatea lor stiintificã, a dezvoltat, încã de la început programe proprii si parteneriate de duratã medie si lungã.

În aceastã perspectivã, se cuvin semnalate parteneriatele devenite deja traditionale :

 1. partenariatul ARCHES în cadul retelei OFFRES cu Universitatea Lille III si Universitatea din Nice- Sophia Antipolis, in cadrul cãreia se întrevede deja seminarul care va fi organizat la Iasi între « Les langages de l’action » la 29 si 30 aprilie 2004. Reteaua, din care ARCHES va face parte dacã statutul ei o permite a depuso propunere de proiect PCRDT de Retea de Excelentã la Comisia Europeanã ;
 2. partenariatul ARCHES cu Centrul Fundamentele Modernitãtii Europene al Universitãtii din Bucuresti, în cadrul cãruia se întrevede Colocviul international 9-16 septembrie 2004 la Arad ;
 3. partenariatul ARCHES cu Departamentul de Filosofie al Universitãtii « Babes-Bolyai » din Cluj ;
 4. partenariatul ARCHES cu New Europe College din Bucuresti, în cadrul cãruia se întrevede Colocviul international Politiques de la vie - approches transversales de la précarité, Cluj, 21-22 mai 2004.

Pentru viitor, în cazul în care obtinem acreditarea revistei de cãtre CNCSIS, se impune începerea demersurilor pentru acreditarea revistei în cadrul ISI (Institutul pentru Stiinta Informãrii, Philadelphia, Statele Unite), astfel încît revista noastrã sã fie (re)cunoscutã si pe plan international.

Alte sugestii de dezvoltare a Asociatiei vor veni, nãdãjduim, în cursul discutiilor Adunãrii generale de astãzi.

 

Bucuresti, 19 martie 2004