BURSE "GE-NEC"
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2004-2005

"New Europe College" anuntã concursul pentru 4 burse de cercetare pe durata unui an universitar (1.10.2004 - 31.07.2005) pentru tineri cercetãtori/universitari români din domeniile: istoria si teoria artei, istoria si teoria arhitecturii, arheologie, studii culturale si vizuale, studii în domeniul fotografiei, filmului si noilor media.

CONDITII DE PARTICIPARE:
  1. candidatul trebuie sã fie înscris la doctorat sau sã aibã titlul de doctor;
  2. se va acorda prioritate candidatilor sub 40 ani;
  3. o foarte bunã cunoastere a cel putin douã din limbile strãine de circulatie internationalã.

Prin profilul sãu, NEC pune accentul asupra dezbaterilor inter- si trans-disciplinare. Se încurajeazã proiectele care permit aceastã deschidere, fãrã a pierde din rigoarea disciplinarã.

CONDITII ALE BURSEI:

Programul bursierilor presupune prezenta obligatorie în Bucuresti cel putin o datã pe sãptãmânã. În timpul bursei, bursierii vor beneficia de un stagiu de cercetare de o lunã într-unul din marile centre universitare/de cercetare din strãinãtate. Valoarea bursei este echivalentul în lei a 400 USD lunar (plus 2.800 USD pentru stagiul de cercetare).

MODALITÃTI DE ÎNSCRIERE SI TERMENE PRIVIND CONCURSUL:

Formularul de participare la concurs poate fi ridicat de la sediul Colegiului în zilele de luni - vineri, orele 10-17, sau poate fi primit prin postã (în cazul candidatilor din provincie). De asemenea, formularul poate fi solicitat prin e-mail (de la Alexandru Suter: asuter@nec.ro) sau accesat la adresa web http://library.nec.ro/formulare/ge-nec

Termenul limitã de depunere a dosarului completat este 7 iunie 2004 (inclusiv).

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. (021) 307 99 10, fax (021) 327 07 74
- între orele 10-17 ale fiecãrei zile lucrãtoare -
sau prin e-mail: asuter@nec.ro

Adresa: New Europe College, str. Plantelor 21, 023971 Bucuresti